Marjan Schaapman Communicatie

Ontwerp en begeleiding van dialogen & intervisiebegeleiding

Wat is er mooier dan leren van elkaar?

Het formuleren van een gezamelijke ambitie, het verkrijgen van inzicht en begrip in elkaar of in processen, het structureren van ideeën en gedachten en het creëren van bewustwording; het is maar een greep uit de resulaten die behaald kunnen worden met inspirerende, interactieve bijeenkomsten. Het doel van dergelijke bijeenkomsten is om samen het handelen (of het gezamenlijk handelen) richting te geven door de kennis, gedachten en ervaringen van de individuele deelnemers bij elkaar te brengen.

Als facilitator ontwerpt, organiseert en begeleidt Marjan deze bijeenkomsten, waarbij gebruik gemaakt wordt van 1 of meer werkvormen.

Als intervisiebegeleider ontwerpt, organiseert en begeleidt Marjan deze bijeenkomsten van ca. 1 uur met 5-8 deelnemers. Daarbij wordt gebruik gemaakt van verschillende vormen van intervisie.

Intervisie

Mensen - of het nu gaat om medewerkers, leidinggevenden of adviseurs - hebben behoefte om samen met collega's van gedachten te wisselen over vragen uit hun werkpraktijk. Intervisie is een werkvorm waarbij dergelijke werkvragen op een methodische en gestructureerde manier in kleine groepen worden besproken. Daarbij wordt niet alleen naar de inhoudelijke vraagstelling gekeken maar ook naar de relatie tussen de vraag en de inbrenger als persoon. Bij intervisie richten de deelnemers zich niet alleen op het vinden van oplossingen voor de ingebrachte vraag, maar vooral op het onderzoeken van achtergronden en oorzaken.

Intervisie is best spannend, maar wordt uiteindelijk eigenlijk altijd als 'een cadeautje' ervaren; het probleem van de inbrenger staat even helemaal centraal en na de intervisie kan hij/zij direct aan de slag met de uitkomsten! Kortom, een relatief kleine inspanning met waardevol resultaat!