Marjan Schaapman Communicatie

van impliciet naar expliciet

strategieontwikkeling en -implementatie | projectcoördinatie | schrijven/redactie | ontwerp en begeleiding dialogen
Marjan Schaapman

communicatieadviseur en -regisseur

Mijn belangrijkste toegevoegde waarde ligt op het gebied van:

strategie- en planontwikkeling

Een heldere strategie geeft houvast. Daarmee stellen we vast wat we willen bereiken (de stip op de horizon) en met wie en met welke factoren (in- en extern) we rekening moeten houden. We spreken af welke risico’s we zien en wanneer we tevreden zijn met het resultaat. We maken een vertaalslag naar een concreet plan: wat gaan we doen (en wat niet) en hoe? Wat hebben we daarvoor nodig en wie is waar verantwoordelijk voor?

abstracties vertalen naar concrete toepassingen

Strategie en beleid(sveranderingen) overbrengen en de impact concreet maken. Processen, taken en verantwoordelijkheden verhelderen. Afhankelijkheden en risico’s in kaart brengen. De behoefte van eindgebruikers vertalen naar te ontwikkelen (IT-)middelen. Wat het ook is; ik maak het impliciete expliciet. Zodat voor iedereen duidelijk is wat concreet wordt verwacht en bedoelt.

vernieuwen en ontwerpen

Change to improve! De huidige situatie hoeft helemaal niet slécht te zijn, maar in een veranderende omgeving is voortdurende aanpassing en verbetering nodig. Dat gaan we samen doen.

het bedenken van nieuwe werkwijzen en middelen

Plan-Do-Check-Act: als er om je heen verandering plaatsvindt, zul jij met jouw werkwijze mee moeten veranderen. En dat is best lastig als je er zelf 'middenin' zit. Een frisse, objectieve blik helpt!

Veranderingen én (technologische) ontwikkelingen geven mogelijkheden om je stakeholders te bereiken of je werkzaamheden uit te voeren met nieuwe, andere communicatiemiddelen - laten we daar gebruik van maken!

Hoe ik dat doe?

projectcoördinatie

Een project is gebaat bij een sterke coördinator die een centraal aanspreekpunt is voor alle in- en externe stakeholders en leveranciers. Die – hoe complex het project ook is – het overzicht houdt. Die zelfstandig processen en procedures opstart en de mensen mobiliseert die het project nodig heeft. Die vergaderingen en bijeenkomsten organiseert, acties bewaakt en knelpunten signaleert en die verbeteringen voorstelt en eventueel uitvoert.
Ruim 25 jaar projectmanagementervaring stelt mij in staat om als ogen, oren en geheugen van het project het verloop ervan te versoepelen.

actief beïnvloeden, raadgeven en coachen

Samen met betrokkenen ga ik, onder meer in inspirerende dialoogsessies, op zoek naar wat hen bindt en naar verschillen, naar afhankelijkheden, risico's en oplossingsrichtingen. Ik verhelder beleid en maak processen, taken en verantwoordelijkheden concreet waardoor verbetermogelijkheden duidelijk worden. Ik luister, spar, informeer, evalueer, identificeer mogelijk oplossingen en zorg voor de realisatie of verbetering van communicatiemiddelen. Ik adviseer, begeleid en ondersteun met als doel: ervoor tezorgen dat je zelf verder kunt!

faciliteren van dialogen

Samen met betrokkenen ga ik in inspirerende dialoogsessies op zoek naar overeenkomsten, verschillen, afhankelijkheden en oplossingsrichtingen. "De hele kunst van het spreken is: begrepen te worden" is een prachtige quote van Confucius, die zo logisch en eenvoudig klinkt. Maar de praktijk wijst uit dat het dat niet is. De mooiste en meest effectieve vorm van communicatie is ‘interactie’: informatie uitwisselen en daar samen betekenis aan geven!

schrijven en redactie

Een boodschap, beleid, verwachtingen moeten op een heldere, toegankelijke manier worden overgebracht. Er moeten teksten worden geschreven, berichten op social media en websites worden geplaatst, posters worden vormgegeven, persberichten worden uitgebracht, presentaties worden voorbereid, etc. Handen uit de mouwen en doen - ik hou ervan!