Marjan Schaapman Communicatie

Interne communicatie

het organiseren en structureren van interne communicatie en de effectieve inzet ervan bij veranderingen

Hoe krijgen we onze strategie gedragen? Hoe nemen we onze medewerkers mee in veranderingen? Hoe vergroten we de communicatiekracht van de mensen in onze organisatie? Hoe krijgen we onze bedrijfsprocessen beter op elkaar afgestemd? Hoe verbeteren we de interne samenwerking? Vragen waar elke organisatie mee te maken heeft. In de beantwoording speelt 'interne communicatie' een cruciale rol.

Organiseren, structureren, faciliteren

Effectieve interne communicatie draagt bij aan het functioneren van de mensen in de organisatie en daarmee aan de realisatie van de bedrijfsdoelstellingen. Om effectiviteit te bereiken is het nodig inzicht te hebben in een viertal zaken:

  1. de omgeving waarbinnen de organisatie opereert - wat speelt daar en wat zijn de verwachtingen van de stakeholders van de organisatie?
  2. de organisatie zelf - wat zijn haar ambities, kenmerken en hoe is de bedrijfscultuur?
  3. de medewerkers binnen de organisatie - wat zijn hun behoeften en verwachtingen en zijn zij zich bewust van hun rol?
  4. de tooling - welke afspraken en middelen zijn nodig om tot goede interne communicatie te komen?

Door middel van onderzoek brengt Marjan de voor het projectdoel benodigde informatie in kaart; de 0-meting.

Interessant leesvoer!

CommunicatieOnline: 5 Handvatten voor succesvolle verandercommunicatie

Verandercommunicatie: effectieve inzet van interne communicatie

De omgeving waarin een organisatie opereert verandert voortdurend. Zowel afzet- als arbeidsmarkt zijn volop in beweging, technologische ontwikkelingen gaan mega-hard, onze manier van communiceren verandert, wetgeving en normeringen worden aangepast. Organisaties moeten flexibel zijn en snel kunnen reageren op die veranderingen. Bijvoorbeeld met een fusie of overname, vernieuwd beleid of een aangepaste strategie. Of met de implementatie van een nieuwe werkwijze, procedures of platform.

Om een verandering te lagen slagen is het essentieel dat de mensen in uw organisatie het doel en belang van de verandering begrijpen en dragen. En dat zij inzicht hebben in de impact van de keuzes die zij maken. Marjan zorgt ervoor dat zij worden meegenomen in het veranderingsproces d.m.v. interne communicatie. Daarbij krijgt niet alleen de verandering zelf de aandacht. Er wordt vooral ingegaan op de aanleiding, bovenliggende organisatie- en procesdoelen, consequenties en risico's. Ofwel, waarom doen we dit? Wat willen we bereiken? En wat gebeurt er als jij wel/niet mee doet?

Tegelijk wordt er geluisterd naar wat er leeft in de organisatie. Wat zijn de ervaringen en waar zitten de knelpunten? Hoe en met welke hulpmiddelen kunnen we de realisatie van de verandering vergemakkelijken? En welke lessons learned kunnen we het management teruggeven t.b.v. de bijstelling en verbetering van beleid, strategie en richtlijnen?

Het doel is acceptatie, duurzame steun en medewerking te creëren voor een nieuw plan, idee, aanpak of werkwijze.