Marjan Schaapman Communicatie

Managementondersteuning

verbeteren interne samenwerking en kwaliteit

Hoe ontwikkelen we gezamenlijk onze toekomstvisie en beleid? Hoe krijgen we onze strategie gedragen? Hoe nemen we onze stakeholders mee in veranderingen? Hoe vergroten we de communicatiekracht van de mensen in onze organisatie? Hoe krijgen we onze bedrijfsprocessen beter op elkaar afgestemd? Hoe verbeteren we de interne samenwerking?

De omgeving waarin een organisatie opereert verandert voortdurend. Zowel afzet- als arbeidsmarkt zijn volop in beweging, technologische ontwikkelingen gaan mega-hard, onze manier van communiceren verandert, wetgeving en normeringen worden aangepast. Organisaties moeten flexibel zijn en snel kunnen reageren op nieuwe inzichten, trends, ervaringen en lessons learned en die omzetten in een andere aanpak, beleid, processen en toeopassingen.

Om een verandering te lagen slagen is het essentieel dat de mensen in uw organisatie het doel en belang van de verandering begrijpen en dragen. En dat zij inzicht hebben in de impact van de keuzes die zij maken. Kortom, dat zij worden meegenomen in het veranderingsproces.

Verandercommunicatie: effectieve inzet van interne communicatie

Communicatie speelt een sleutelrol in het laten slagen van een veranderproces.

Daarbij krijgt niet alleen de verandering zelf de aandacht. Er wordt vooral ingegaan op de aanleiding, bovenliggende organisatie- en procesdoelen, consequenties en risico's. Ofwel, waarom doen we dit? Wat willen we bereiken? En wat gebeurt er als jij wel/niet mee doet? Tegelijk is het belangrijk te luisteren naar wat er leeft in de organisatie. Wat zijn de ervaringen en waar zitten de knelpunten? Hoe en met welke hulpmiddelen kunnen we de realisatie van de verandering vergemakkelijken? En welke lessons learned kan het management teruggeven worden t.b.v. de bijstelling en verbetering van beleid, strategie en richtlijnen?

Het doel is acceptatie, duurzame steun en medewerking te creëren voor een nieuw plan, idee, aanpak of werkwijze!