Marjan Schaapman Communicatie

Visie > Missie

Waarom moeilijk doen als het samen kan? *Loesje
Marjan's kernwaarden

Enthousiast
Professioneel
Betrokken
Integer
Slagvaardig

Visie

De kwaliteit van een organisatie wordt bepaald door de kennis, ervaring en ambities van de mensen die er werken en door de mate van verbondenheid die zij voelen met de organisatie, diens omgeving en elkaar. Voor de organisatie is het belangrijk aangehaakt te blijven bij de wereld waarin zij opereert en daarvoor zijn met regelmaat grote en kleine veranderingen nodig. Om een verandering te laten slagen is de medewerking van de mensen in een organisatie een randvoorwaarde.

De kwaliteit, betrokkenheid en het plezier (!) van medewerkers wordt sterk beïnvloed door hun onderlinge samenwerking. Bovendien wordt de effectiviteit van hun inzet en de bereidheid om mee te werken aan veranderingen bevorderd als zij de context, het doel, de consequenties en afhankelijkheden van bedrijfsprocessen en veranderingen begrijpen, evenals de impact van hun eigen handelen hierop.

Communicatie speelt in deze processen een sleutelrol!

Missie

Marjan wil de slagkracht en effectiviteit van de mensen in een organisatie vergroten, zodat zij met plezier een maximale bijdrage kunnen leveren aan het bedrijfsresultaat. Zij wil dit bereiken door het creëren van verbinding tussen medewerkers onderling, betrokken stakeholders en hun omgeving.