Marjan Schaapman Communicatie

Visie > Missie > Doel

Waarom moeilijk doen als het samen kan? *Loesje
Marjan's kernwaarden

Enthousiast
Professioneel
Betrokken
Integer
Slagvaardig

Visie

De kwaliteit van een organisatie wordt bepaald door de kennis, ervaring en ambities van de mensen die er werken, door de mate van verbondenheid die zij voelen met de organisatie en diens omgeving en door hun onderlinge samenwerking en communicatie. Voor de organisatie is het belangrijk aangehaakt te blijven bij de wereld waarin zij opereert en daarvoor zijn met regelmaat grote en kleine veranderingen nodig. Om een verandering te laten slagen is de medewerking van de mensen in een organisatie een randvoorwaarde.
Het bevordert de kwaliteit, de inzet en betrokkenheid (en het plezier!) van medewerkers als zij de context, het doel, de consequenties en afhankelijkheden van bedrijfsprocessen en veranderingen begrijpen evenals de impact van hun eigen handelen hierop. Het komt beleid, strategie en regelgeving ten goede als het management de behoefte en lessons learned van de medewerkers kent en accepteert. Interne communicatie speelt in dit proces een sleutelrol.

Missie

De slagkracht, effectiviteit en het plezier van de mensen in een organisatie vergroten zodat zij door optimale samenwerking een maximale bijdrage kunnen leveren aan het bedrijfsresultaat.

Organisatiedoel

Met realistisch en constructief advies, praktische ondersteuning en het initiƫren en faciliteren van de dialoog tussen de mensen in een organisatie wil ik de onderlinge samenwerking verbeteren en hen helpen om te gaan met veranderingen, zodat zij in een positieve sfeer een goede en tevredenstellende bijdrage kunnen leveren aan de kwaliteit van de producten en/of dienstverlening van de organisatie.

Marjan: "Mijn ultieme wens is om (startende) bedrijven te ondersteunen bij alles wat nodig is om de organisatie op de rails te krijgen; van het ontwerpen en inregelen van bedrijfsprocessen tot het zorgdragen voor optimale communicatie met alle stakeholders!"