Marjan Schaapman Communicatie

Projectleiding

inspirerend leiding geven aan projecten

Elk project vraagt om sterke coördinatie. Om een projectleider die het centrale aanspreekpunt is voor alle in- en externe stakeholders en leveranciers. Die – wat er ook gebeurt – het overzicht houdt, die continu schakelt van het een naar het ander. Die zelfstandig processen en procedures opstart en de mensen mobiliseert die het project nodig heeft. Die vergaderingen en bijeenkomsten organiseert, acties bewaakt en knelpunten signaleert en die verbeteringen voorstelt en eventueel uitvoert.

Agile/Scrum of toch Prince2?

“Welke projectbeheersingsmethode is het meest geschikt?”, is dan de logische vervolgvraag. Wat Marjan betreft is dat de methode die het beste past bij uw organisatie, bij het doel, de aard en omvang van het project, de werkwijze van de opdrachtgever en de mensen in het team. De agile Scrum-methode - die momenteel zo populair en in vele projecten succesvol is - en het ‘authentieke’ Prince2 hebben voor- en nadelen maar verschillen fundamenteel. Het is zelfs mogelijk om een combinatie van beide methoden toe te passen.
Eén ding is zeker: projectsucces is niet afhankelijk van Prince2 of Scrum maar van de mensen die het moeten doen, dus het is zaak hierin praktisch en realistisch te blijven!

Wat het ook wordt, de ruim 25 jaar projectmanagementervaring van Marjan komt hier mooi van pas. Als ogen, oren en geheugen van het project regelt zij zowel met Scrum als Prince2 alle zaken die het verloop van uw project versoepelen.

Interessant leesvoer!

Scrum in minder dan 5 minuten van Scrum Company...

Betteke van Ruler – Reflectieve Communicatie Scrum

Scrum

Als scrum master haalt Marjan met inspirerende bijeenkomsten, positieve energie en procesinzicht het beste uit een team!

Scrum is een eenvoudige, transparante en flexibele methode die het mogelijk maakt in relatief korte tijd tot resultaten en oplossingen te komen. Van origine populair in de IT, maar ook zeer geschikt voor communicatietrajecten. Teams luisteren naar de buitenwereld, documenteren zo min mogelijk, experimenteren naar hartenlust en nemen snel beslissingen. Een project wordt opgedeeld in kleine stappen (sprints) op basis van prioriteit en meerwaarde en er wordt alleen opgeleverd wat binnen het budget past. De voortdurende en actuele feedback van stakeholders èn de nauwe betrokkenheid van de opdrachtgever zorgen voor aansluiting bij verwachtingen en wensen. Samen met een intensieve, resultaatgerichte en open manier van samenwerken en ruimte voor reflectie leidt deze aanpak tot resultaat, draagvlak en plezier!

Prince2

Als projectmanager brengt Marjan uw project binnen scope, tijd en geld tot een goed einde. Zij stuurt interne projectteams en externe partijen aan en zorgt voor helder verwachtingsmanagement en duidelijke communicatie met de stakeholders. Zij zet een projectplan of PID op met een realistische scope, planning en begroting. En zij verzorgt de functionele analyse, (management)rapportages voor de opdrachtgever en stuurgroep, een risicoanalyse en - indien nodig - een productselectietraject, aanbesteding en contractonderhandelingen.

Bij traditionele projectbeheersingsmethodes zoals Prince2 draait het vooral om zekerheid en het managen van het projectproces. Er wordt gewerkt met een businesscase, een gedefinieerde organisatiestructuur en een op processen gebaseerde benadering van de planning. Eerst het denkwerk, daarna de uitvoering - en dan wordt er idealiter niets meer aan het plan veranderd. Zo heb je na de denkfase grip op doorlooptijd en kosten.