Marjan Schaapman Communicatie

Visie > Missie

De hele kunst van het spreken is: begrepen te worden... *Confucius
Visie

De kwaliteit van een organisatie wordt bepaald door de kennis en ervaring, de ambities én het plezier van de mensen die er werken en door de mate van verbondenheid die zij voelen met de organisatie, diens omgeving en elkaar.
Voor de organisatie is het belangrijk aangehaakt te blijven bij de wereld waarin zij opereert en daarvoor zijn met regelmaat grote en kleine veranderingen nodig.

Om een verandering te laten slagen is de medewerking van de belangrijkste stakeholders een randvoorwaarde. Bovendien wordt de effectiviteit van hun inzet en de bereidheid om mee te werken aan veranderingen bevorderd als zij de context, het doel, de consequenties en afhankelijkheden van bedrijfsprocessen en veranderingen begrijpen, evenals de impact van hun eigen handelen hierop.

Communicatie speelt in al deze processen een sleutelrol!

Missie

Ik ben een allround communicatiespecialist, maar wel een met een passie voor interne (verander)communicatie.

Het is mijn missie om het begrip van mensen voor elkaar en de uitdagingen waar zij voor staan te vergroten, met als doel de onderlinge samenwerking te verbeteren. Dat leidt ertoe dat het plezier van mensen in hun werk wordt vergroot én tot verbetering van de kwaliteit van de diensten en producten van een organisatie.

Door het begrip, de motivatie, effectiviteit en slagkracht van de mensen in een organisatie te vergroten kunnen zij een maximale bijdrage leveren aan de bedrijfsdoelstellingen.