Marjan Schaapman Communicatie

Change to improve!

communicatieadvies en -ondersteuning bij verandering en verbetering
Marjan Schaapman

communicatieadviseur en -regisseur

Graag stel ik mij aan u voor! Ik ben Marjan Schaapman, hands-on communicatieadviseur en -regisseur, met een passie voor interne communicatie en de verbetering van samenwerking.

Al ruim 25 jaar adviseer en ondersteun ik grote en middelgrote bedrijven, overheden en non-profit instellingen bij communicatie- en organisatievraagstukken. Met als doel de effectiviteit van de mensen in een organisatie - en daarmee hun werkplezier - te vergroten.

Ik kan voor u verzorgen:

  • communicatie- en organisatieadvies: onderzoek, analyse en de opzet van een strategie of plan, in nauwe samenwerking met stakeholders;
  • regie: de ‘creatieve supervisie’ en projectleiding bij verander- en verbetertrajecten, van de implementatie van organisatorische wijzingen tot nieuwe communicatiemiddelen;
  • ondersteuning: organiseren, schrijven, redigeren. Ik ben niet alleen een denker, maar ook een doener.

Ik ben energiek en enthousiast, resultaat- en oplossingsgericht. Mijn toegevoegde waarde ligt op het gebied van:

  • strategie- en planontwikkeling
  • abstracties vertalen naar concrete toepassingen
  • vernieuwen en ontwerpen
  • het bedenken van nieuwe werkwijzen en middelen
  • het overzicht behouden bij complexe trajecten
  • actief beïnvloeden, raadgeven en coachen.

Of, zoals iemand eens over mij zei:
Jij kunt van een impliciete, inefficiënte geitenbrij iets expliciets maken: doordat het duidelijker wordt treedt al verbetering op, maar jij kunt er dan ook nog structuur en verbetering in aanbrengen.”