Marjan Schaapman Communicatie

Interne communicatie en procesmanagement

verbetering van samenwerking | acceptatie, duurzame steun en medewerking bij veranderingen

Marjan Schaapman, senior adviseur interne communicatie & procesmanagement

Change to improve that winning team!

De mensen in een organisatie kunnen alleen kwaliteit leveren als zij goed kunnen samenwerken in een sfeer van openheid en vertrouwen, als organisatie- en projectdoelen helder zijn evenals de verwachtingen van de stakeholders. En als interne processen soepel en prettig verlopen. Kortom, er is meer nodig dan de kennis en vaardigheden van medewerkers.

Daarnaast moeten bedrijven voortdurend veranderingen doorvoeren om bij te blijven in de snel en sterk veranderende omgeving waarin zij opereren. Veranderingen om nieuwe inzichten, trends en (maatschappelijke) ontwikkelingen, wet- en regelgeving, ervaringen en lessons learned om te zetten in een andere aanpak, beleid, processen en toepassingen. Stilstand is achteruitgang en de uitdrukking 'never change a winning team' gaat hier dus niet op. Change to improve that winning team mag het motto zijn! Maar wel met als randvoorwaarde dat medewerkers zorgvuldig worden meegenomen in het veranderingsproces.

Expertise

Marjan, eigenaar van MSCommunicatie, adviseert en ondersteunt grote en middelgrote bedrijven, overheden en non-profit instellingen bij het verbeteren van de interne samenwerking, het doorvoeren van veranderingen en het verbeteren van bedrijfsprocessen door middel van de effectieve inzet van interne communicatie en procesmanagement.

Marjan levert in deze aandachtsgebieden expertise die is gebaseerd op gedegen kennis en ruim 25 jaar werkervaring in de vorm van:

  • advies - bijvoorbeeld met een op zorgvuldig onderzoek gebaseerde communicatiestrategie;
  • ondersteuning - het organiseren en uitvoeren van  activiteiten en het schrijven of redigeren van teksten;
  • ontwerp en begeleiding van dialogen - inspirerende bijeenkomsten ontwerpen, organiseren en begeleiden in de rol van facilitator;
  • projectleiding - het verloop van uw project versoepelen in de rol van scrum master, product owner of projectmanager.