Marjan Schaapman Communicatie

Interne communicatie en procesmanagement

Waarom moeilijk doen als het samen kan? *Loesje

Marjan Schaapman, senior adviseur interne communicatie & procesmanagement

Hoe krijgen we onze strategie gedragen? Hoe nemen we onze medewerkers mee in veranderingen? Hoe vergroten we de communicatiekracht van de mensen in onze organisatie? Hoe krijgen we onze bedrijfsprocessen beter op elkaar afgestemd? Hoe zorgen we dat we flexibel en wendbaar, maar toch gestructureerd werken en onze kwaliteit borgen? Hoe verbeteren we de interne samenwerking?

Dit zijn vragen waar elke organisatie mee te maken heeft. Bedrijven moeten voortdurend veranderingen doorvoeren om bij te blijven in de snel veranderende omgeving waarin zij opereren. Veranderingen om nieuwe inzichten, trends en (maatschappelijke) ontwikkelingen, wet- en regelgeving, ervaringen en lessons learned om te zetten in een andere aanpak, beleid, processen en toepassingen. Stilstand is achteruitgang en de uitdrukking 'never change a winning team' gaat niet zomaar meer op. Change and improve that winning team is het motto!

Maar daarbij moeten medewerkers wél zorgvuldig worden meegenomen in het veranderingsproces. En de mensen in een organisatie kunnen alleen kwaliteit leveren als zij kunnen samenwerken in een sfeer van openheid en vertrouwen, als organisatie- en projectdoelen en de verwachtingen van stakeholders helder zijn en als interne processen soepel en prettig verlopen. Kortom, voor een optimaal bedrijfsresultaat is meer nodig dan de kennis en vaardigheden van medewerkers.

Zoekt u een resultaat- en oplossingsgerichte communicatieadviseur die u helpt bij het oplossen van deze vraagstukken? Die u helpt de interne samenwerking in uw organisatie te verbeteren of om binnen uw bedrijf een verandering of (product)implementatie door te voeren? U bent van harte uitgenodigd om contact op te nemen!

Interne communicatie en procesmanagement zijn de specialisatie én passie van Marjan Schaapman, eigenaar van MSCommunicatie. De slagkracht en effectiviteit van de mensen in een organisatie vergroten, zodat zij met plezier (!) een maximale bijdrage kunnen leveren aan het bedrijfsresultaat, is haar doel.

U kunt bij MSCommunicatie terecht voor:

  • advies en strategieontwikkeling;
  • procesbegeleiding en projectleiding/–coördinatie (scrum master, product owner, projectmanager);
  • ontwerp en begeleiding van dialogen – het ontwerp en de organisatie van inspirerende bijeenkomsten die ik begeleid in de rol van facilitator; en voor
  • uitvoering en ondersteuning - het organiseren en uitvoeren van activiteiten en het schrijven of redigeren van teksten (off- en online).

Marjan levert in deze aandachtsgebieden expertise die is gebaseerd op gedegen kennis en ruim 25 jaar werkervaring.