Marjan Schaapman Communicatie

Change to Improve that Winning Team!

verbetering van samenwerking én kwaliteit in uw organisatie met interne communicatie en procesmanagement

Marjan Schaapman, senior adviseur interne communicatie & procesmanagement

Bedrijven streven naar een zo hoog mogelijke kwaliteit van producten en diensten, processen en organisatie. Daarvoor is meer nodig dan de kennis en vaardigheden van medewerkers. De mensen in een organisatie kunnen alleen kwaliteit leveren als zij goed kunnen samenwerken in een sfeer van openheid en vertrouwen. Organisatie- en projectdoelen moeten helder zijn evenals de verwachtingen van de stakeholders. En interne processen moeten soepel en prettig verlopen.

Daarnaast moeten bedrijven voortdurend veranderingen doorvoeren om bij te blijven in de snel en sterk veranderende omgeving waarin zij opereren. Veranderingen om nieuwe inzichten, vernieuwd beleid, wet- en regelgeving, ervaringen en lessons learned om te zetten in een andere aanpak, processen en toepassingen. Stilstand is achteruitgang!
De uitdrukking 'never change a winning team' gaat hier dus niet op; Change to improve that winning team kan gerust het motto zijn. Met als randvoorwaarde dat medewerkers zorgvuldig worden meegenomen in het veranderingsproces.

Marjan Schaapman adviseert en ondersteunt grote en middelgrote bedrijven, overheden en non-profit instellingen bij het verbeteren van de interne samenwerking en het doorvoeren van veranderingen door middel van:

Interne communicatie

het organiseren en structureren van interne communicatie en de effectieve inzet ervan bij veranderingen
>>> Waarmee kan ik u van dienst zijn?

Procesmanagement

het verbeteren van bedrijfsprocessen en ontwikkelen van kwaliteitsbewust en risicogebaseerd denken
>>> Waarmee kan ik u van dienst zijn?