Marjan Schaapman Communicatie

Wat kan ik voor je betekenen?

communicatie- en organisatieadvies | regie en projectleiding | redactie

communicatie- en organisatieadvies

Luisteren en er chocola van maken

Bij communicatie gaat het om begrijpen en verbinden. Voor effectieve communicatie is luisteren, onderzoeken en denken vanuit de ander noodzakelijk. De ontvanger bepaalt wat de kern en de vorm van de boodschap moet zijn. En hoe en met welk medium je hem of haar het beste kan bereiken. Kortom, je moet weten wat er leeft en betekenis geven aan wat er speelt.

“De moderne communicatieprofessional luistert systematisch, vraagt zich altijd af of de organisatie daar iets mee moet en en zo ja, wat en hoe” zegt prof. dr. Betteke van Ruler. De moderne communicatieprofessional is een sensemaker en dat is de rol waarin ik mij thuis voel. Ik luister, onderzoek en analyseer de issues die spelen, geef duiding en betekenis aan signalen en gebeurtenissen, breng ontwikkelingen en trends in kaart en adviseer op basis daarvan - op strategisch, tactisch en operationeel niveau - hoe verbinding tussen stakeholders tot stand gebracht of verbeterd kan worden.
Daarbij beperk ik mij niet tot alleen de communicatieaanpak, dat kan ook een advies zijn over aanpassing van beleid, organisatiestructuur, bedrijfsprocessen of werkwijze.

regie en projectleiding

We gaan op reis!

Een project is als een reis, met een start en een eindpunt en avonturen onderweg! Als 'reisleider' van jouw veranderproject voel ik mij in mijn element; ik hou die stip op de horizon in zicht en zorg dat we daar samen komen. Ik beleef plezier aan de route ernaartoe; wat gaan we tegenkomen, wie doet er mee, welke omwegen moeten we nemen? Blik op de toekomst – dáár gaan we heen! Zo zit ik in elkaar; nieuwsgierig en resultaatgericht, ik hou van verandering en beweging.

Van het doorvoeren van organisatorische wijzingen tot de implementatie van websites, intranetten, systemen, een huisstijl, werkwijzen en applicaties; regie, coördinatie en eventuele aansturing is bij mij in goede handen. Ik zorg ervoor dat het project op koers blijft en hou de vaart erin. Ik ben een spin in het web, vervul een signaalfunctie en vorm een verbindende factor tussen management, medewerkers, professionals, leveranciers en eindgebruikers.

redactie

Schrijven is zeg maar echt mijn ding!

Geschreven tekst is en blijft een belangrijk communicatiemiddel. Maar niet iedereen is een begenadigd schrijver. Het duidelijk overbrengen van een complexe boodschap kan een hele klus zijn. Wat is de juiste toonzetting? Hoe houd je de aandacht vast? Hoe zorg je dat beleid ook echt begrepen wordt? En hoe vertaal je een 'fruitmand aan ideeën' naar beleid en juridische taal naar begrijpelijke taal?

Ik help je graag jouw boodschap, ideeën of beleid te verwoorden en te verbeteren door er structuur in aan te brengen. Ik verzorg de redactie van informatieve, inspirerende of instruerende teksten, berichten en artikelen en kan fungeren als ghost writer. Ik schrijf zowel voor online als offline toepassing, van content voor websites, intranet en social media, artikelen voor nieuwsbrieven, personeelsbladen en relatiemagazines tot beleids- en processtukken, procedures, instructies, rapportages, etc. Ik heb ruime ervaring met het schrijven in of omzetten van tekst naar taalniveau B1.

Ik schrijf begrijpelijk en toegankelijk; de lezer staat voorop!