Marjan Schaapman Communicatie

Ruim 25 jaar ervaring

in het bedrijfsleven en bij de overheid

In ruim 25 jaar heb ik in vele projecten een scala aan rollen ingevuld; van gedelegeerd opdrachtgever, projectleider, adviseur en coach tot procesbegeleider, functioneel beheerder en (eind)redacteur. De projecten omvatten onder meer:

 • strategieontwikkeling;
 • de inrichting van de communicatiediscipline, incl. beleid en strategie, implementatie communicatiemiddelen, inregelen communicatieprocessen, werving medewerkers en coaching-on-the-job;
 • optimalisatie van kennismanagement; het uitwisselen, vergroten en behouden van kennis en ervaring;
 • awarenesscreatie m.b.t. informatiebeveiliging en privacybescherming, risico-denken en kwaliteitsmanagement;
 • identiteits-, stakeholder- en medewerkerstevredenheidsonderzoek;
 • de ontwikkeling en implementatie van vele intranetten, websites en bedrijfsinformatiesystemen, incl. haalbaarheidsstudies, behoefteonderzoek, conceptontwikkeling, vormgeving, Europese aanbesteding en de (her)organisatie van zowel contentbeheer als functioneel en applicatiebeheer;
 • de ontwikkeling en implementatie van huisstijlen (w.o. de rijkshuisstijl);
 • redactie en eindredactie van fysieke en online communicatiemiddelen en het beheer van social media;
 • de optimalisatie van kwaliteitsmanagement (zowel het kwaliteitsmanagementsysteem als het expliciet maken van bedrijfsprocessen t.b.v. ISO 9001, ISO 27001 en ISO 20000);
 • de implementatie van informatieclassificatie; en
 • de opzet van een functiehuis.
Opdrachtgevers

Ik heb onder meer projecten uitgevoerd bij NWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek) in Den Haag, Motiv ICT Security in IJsselstein, RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) in Bilthoven en Royal HaskoningDHV in Amersfoort.

 

Het creëren van verbinding tussen de stakeholders was hierin altijd cruciaal (t.b.v. draagvlak en kwaliteit) en de (praktische/coördinerende) rol van 'linking pin' tussen betrokken partijen - zoals management, communicatiemedewerkers, IT'ers, vormgevers, eindgebruikers en externe partijen/leveranciers - essentieel.
Adviseren, rapporteren en presenteren op bestuurlijk niveau (opdrachtgever, stuurgroep, management) was altijd onderdeel van de opdracht.

 

Tot 2006 heb ik projecten uitgevoerd in vast dienstverband, in april 2006 heb ik Marjan Schaapman Communicatie opgericht om als zzp’er verder te gaan.