Marjan Schaapman Communicatie

Ruim 30 jaar kennis en ervaring...

in het adviseren en ondersteunen van bedrijven, overheden en non-profit instellingen bij veranderingen
Informatiehuis Water

De diverse, uitdagende opdrachten die ik in bijna 35 jaar heb uitgevoerd bij bedrijven, overheden en non-profit instellingen, hebben een schat aan kennis en ervaring opgeleverd. In deze projecten heb ik allerlei rollen vervuld. Van communicatieadviseur en gedelegeerd opdrachtgever tot projectleider, procesbegeleider en coach in verandertrajecten. Van functioneel beheerder en contentbeheerder tot (eind)redacteur van zowel online als offline middelen. Hierdoor ben ik in staat om vanuit het perspectief van verschillende stakeholders naar een vraagstuk te kijken en kan ik mij goed in hen verplaatsen.

Ik heb ervaring met:

 • strategie-, plan- en beleidsadvisering en -ontwikkeling;
 • managementcommunicatie | corporate communicatie | interne communicatie | online communicatie | verandercommunicatie | publiekscommunicatie;
 • conceptontwikkeling, implementatie van nieuwe en optimalisatie van bestaande off- en online communicatiemiddelen en bedrijfsinformatiesystemen;
 • het organiseren en faciliteren van interactieve (informatie)bijeenkomsten;
 • het schrijven en redigeren van teksten voor on- en offline toepassingen;
 • het uitvoeren van identiteits-, stakeholder- en tevredenheidsonderzoeken en haalbaarheidsstudies;
 • interviews en enquêtes;
 • de opzet van doelgroepprofielen en persona's;
 • het formuleren van kernwaarden, missie en kernboodschappen;
 • het verbeteren en expliciet maken van bedrijfsprocessen, werkwijzen en procedures;
 • (her)inrichting van de organisatie en het portfolio van de (web)communicatiediscipline;
 • kennismanagement: het stimuleren en faciliteren van kennisdeling;
 • (rijks)huisstijlimplementatie en -coördinatie;
 • de opzet en het geven van presentaties;
 • de opzet van corporate bedrijfsfilms;
 • de vertaalslag 'van beleidstaal naar publiekstaal' (schrijven op taalniveau B1);
 • het geven van training, de opzet van FAQ's en instructiemateriaal;
 • de uitvoering van Europese aanbestedingen;
 • de aansturing van projectteams, redacties, in- en externe (onwerp)bureaus en leveranciers;
 • de implementatie van informatieclassificatie en van de AVG;
 • awarenesscreatie m.b.t. informatiebeveiliging en privacybescherming, risicobeheersing en kwaliteitsmanagement (ISO 9001, ISO 27001 en ISO 20000);
 • fondsenwerving;
 • de ondersteuning van HRM, waaronder de opzet van een functiehuis incl. verantwoordelijkhedenmatrix.

Beheersing van budget en planning, evalueren en het adviseren, rapporteren en presenteren op bestuurlijk niveau (opdrachtgever, stuurgroep, management) was vrijwel altijd onderdeel van de opdracht.

opleiding en training

2020 - FactorC, Omgevingsbewust werken (Publiec)
2017 - Faciliteren van Dialogen (Erik Reijnders)
2017 - Professionele Intervisiebegeleiding (Erik Reijnders)
2016 - Mastercourse Communicatie Scrum (Scrum Company)
2013 - Online Communicatie & Social Media (EOS Communicatie)
2012 - Facebook Marketing (Peter Minkjan – Likenomics)
2012 - Social media (Samuel Driessen – Entopic)
2004 - Prince 2 Foundation (ISES International)
1998 - NIMA-PR(A), Hogeschool Utrecht

masterclasses en workshops

Daarnaast houd ik mijn kennis up-to-date met inspirerende masterclasses en workshops, zoals:

 • maart 2020 - communicatiecollege 'Leiderschapscommunicatie: Maak van de lijn een punt'  door Erik Reijnders (Logeion)
 • december 2019 - masterclass 'Communicatie in positie' door prof. dr. Betteke van Ruler (Logeion)
 • november 2019 - workshop 'Gedragsverandering en ons brein' door prof.dr. Ap Dijksterhuis en drs. Gert Slob (Logeion)