Marjan Schaapman Communicatie

Ruim 25 jaar kennis en ervaring...

in het adviseren en ondersteunen van bedrijven, overheden en non-profit instellingen bij veranderingen

De diverse, uitdagende opdrachten die ik in bijna 30 jaar heb uitgevoerd bij bedrijven, overheden en non-profit instellingen, hebben een schat aan kennis en ervaring opgeleverd. In deze projecten heb ik een breed scala aan rollen vervuld. Van communicatieadviseur en gedelegeerd opdrachtgever tot projectleider, procesbegeleider en coach in vele verandertrajecten. Van functioneel beheerder en contentbeheerder voor diverse online middelen tot (eind)redacteur van diverse offline middelen. Hierdoor ben ik in staat om vanuit het perspectief van verschillende stakeholders naar een vraagstuk te kijken en kan ik mij goed in hen verplaatsen.

Ik mij bezig gehouden met:

 • strategie-, plan- en beleidsontwikkeling;
 • managementcommunicatie | corporate communicatie | interne communicatie | online communicatie | verandercommunicatie | publiekscommunicatie;
 • (her)inrichting van de communicatiediscipline en van de weborganisatie;
 • conceptontwikkeling, implementatie van nieuwe, en optimalisatie van bestaande off- en online communicatiemiddelen (websites, intranet, social media) en bedrijfsinformatiesystemen, werkwijzen en procedures;
 • identiteits-, stakeholder- en tevredenheidsonderzoek en haalbaarheidsstudies d.m.v. interviews en enquêtes;
 • (rijks)huisstijlimplementatie en -coördinatie;
 • contentbeheer en (eind)redactie van on- en offline communicatiemiddelen, zoals intranet, nieuwsbrieven en personeelsbladen, websites en social media;
 • de opzet en het geven van presentaties;
 • de opzet van corporate bedrijfsfilms;
 • de vertaalslag 'van beleidstaal naar publiekstaal';
 • het formuleren van kernwaarden, missie en kernboodschappen;
 • het organiseren en faciliteren van interactieve (informatie)bijeenkomsten;
 • het geven van training, de opzet van FAQ's en instructiemateriaal;
 • de uitvoering van Europese aanbestedingen;
 • de aansturing van projectteams, redacties, in- en externe (onwerp)bureaus en leveranciers;
 • kennismanagement: het stimuleren en faciliteren van kennisdeling;
 • kwaliteitsmanagement; het expliciet maken van bedrijfsprocessen t.b.v. ISO 9001, ISO 27001 en ISO 20000;
 • de implementatie van informatieclassificatie en van de AVG;
 • awarenesscreatie m.b.t. informatiebeveiliging en privacybescherming, risicobeheersing en kwaliteitsmanagement;
 • fondsenwerving;
 • de opzet van een functiehuis incl. verantwoordelijkhedenmatrix.

Beheersing van budget en planning, evalueren en het adviseren, rapporteren en presenteren op bestuurlijk niveau (opdrachtgever, stuurgroep, management) was vrijwel altijd onderdeel van de opdracht.

opleiding en training

2017 - Faciliteren van Dialogen (Erik Reijnders)
2017 - Professionele Intervisiebegeleiding (Erik Reijnders)
2016 - Mastercourse Communicatie Scrum (Scrum Company)
2013 - Online Communicatie & Social Media (EOS Communicatie)
2012 - Facebook Marketing (Peter Minkjan – Likenomics)
2012 - Social media (Samuel Driessen – Entopic)
2004 - Prince 2 Foundation (ISES International)
1998 - NIMA-PR(A), Hogeschool Utrecht

masterclasses en workshops

Daarnaast houd ik mijn kennis voortdurend up-to-date met inspirerende masterclasses en workshops, zoals:

 • december 2019: 'Communicatie in positie' door prof. dr. Betteke van Ruler (Logeion)
 • november 2019 'Gedragsverandering en ons brein' door prof.dr. Ap Dijksterhuis en drs. Gert Slob (Logeion)

Op 3 maart 2020 neem ik deel aan het CommunicatieCollege Leiderschapscommunicatie 'maak van de lijn een punt'  door Erik Reijnders (Logeion).