Marjan Schaapman Communicatie

Ruim 25 jaar ervaring

in het bedrijfsleven en bij de overheid

In ruim 25 jaar heb ik aan rollen vervuld in vele projecten; van gedelegeerd opdrachtgever / product owner, projectleider, adviseur en coach tot procesbegeleider, functioneel beheerder en (eind)redacteur. Ik heb ervaring met:

 • strategie- en planontwikkeling;
 • inrichting van de communicatiediscipline, incl. de opzet van communicatiebeleid, werving medewerkers en coaching-on-the-job;
 • optimalisatie van managementcommunicatie en van interne communicatie;
 • optimalisatie van kennismanagement; het uitwisselen, vergroten en behouden van kennis en ervaring;
 • identiteits-, stakeholder- en tevredenheidsonderzoek en haalbaarheidsstudies;
 • ontwikkeling en implementatie van vele off- en online communicatiemiddelen (websites, intranet, social media) en bedrijfsinformatiesystemen - incl. behoefteonderzoek, conceptontwikkeling, vormgeving, Europese aanbesteding en de inbedding en (her)inrichting van processen en werkwijze (w.o. contentbeheer, functioneel en applicatiebeheer);
 • vertaling van ICT-behoeftes van de business naar bruikbare IT-oplossingen;
 • redactie en eindredactie van on- en offline communicatiemiddelen incl. social media;
 • ontwikkeling en implementatie van huisstijlen (w.o. de rijkshuisstijl);
 • awarenesscreatie m.b.t. informatiebeveiliging en privacybescherming, risico-denken en kwaliteitsmanagement;
 • het inrichten en optimaliseren van bedrijfsprocessen;
 • optimalisatie van kwaliteitsmanagement (zowel het kwaliteitsmanagement-systeem als het expliciet maken van bedrijfsprocessen t.b.v. ISO 9001, ISO 27001 en ISO 20000);
 • implementatie van informatieclassificatie; en
 • de opzet van een functiehuis.
Opdrachtgevers

Ik heb onder meer projecten uitgevoerd bij de overheid:

 • NWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek) in Den Haag
 • RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) in Bilthoven

het bedrijfsleven:

en non profit organisaties:

Het creëren van verbinding tussen de stakeholders was hierin altijd cruciaal (t.b.v. draagvlak en kwaliteit) en de (praktische/coördinerende) rol van 'linking pin' tussen betrokken partijen - zoals management, communicatiemedewerkers, IT'ers, vormgevers, eindgebruikers en externe partijen/leveranciers - essentieel.

Adviseren, rapporteren en presenteren op bestuurlijk niveau (opdrachtgever, stuurgroep, management) was altijd onderdeel van de opdracht.

 

Tot 2006 heb ik projecten uitgevoerd in vast dienstverband, in april 2006 heb ik Marjan Schaapman Communicatie opgericht om als zzp’er verder te gaan.