Marjan Schaapman Communicatie

Ruim 25 jaar ervaring

zowel in het bedrijfsleven als bij de overheid
Opleiding

NIMA-PR(A)

Prince2 Foundation

Online Communicatie & Social Media

Reflectieve Communicatie Scrum

Professionele Intervisiebegeleiding

Faciliteren van Dialogen

In ruim 25 jaar is door Marjan Schaapman in vele projecten een scala aan rollen ingevuld; van gedelegeerd opdrachtgever, projectleider, adviseur en coach tot procesbegeleider, functioneel beheerder en (eind)redacteur. De projecten omvatten onder meer:

  • de optimalisatie van interne informatie- en kennisuitwisseling,
  • awarenesscreatie m.b.t. interne communicatie, informatiebeveiliging en risico-denken,
  • de inrichting van de communicatiediscipline, incl. beleid en strategie, implementatie communicatiemiddelen, inregelen communicatieprocessen en coaching-on-the-job,
  • identiteitsonderzoek, stakeholderonderzoek en medewerkerstevredenheidsonderzoek,
  • de ontwikkeling en implementatie van intranetten, websites en bedrijfsinformatiesystemen, incl. haalbaarheidsstudies, behoefteonderzoek, conceptontwikkeling, vormgeving en aanbesteding en de (her)organisatie van zowel contentbeheer als functioneel en applicatiebeheer,
  • de ontwikkeling en implementatie van huisstijlen (w.o. de rijkshuisstijl) incl. de herinrichting van het beheer,
  • redactie en eindredactie van fysieke en online communicatiemiddelen,
  • de implementatie van informatieclassificatie,
  • de optimalisatie van kwaliteitsmanagement (zowel het kwaliteitsmanagementsysteem als het expliciet maken van bedrijfsprocessen t.b.v. ISO 9001, ISO 27001 en ISO 20000), en
  • de opzet van een functiehuis.

Draagvlakcreatie was hierin altijd cruciaal, de rol van 'linking pin' tussen betrokken partijen - zoals management, communicatiemedewerkers, IT'ers, vormgevers, eindgebruikers en externe partijen/leveranciers - essentieel.
Adviseren, rapporteren en presenteren op bestuurlijk niveau (opdrachtgever, stuurgroep, management) was altijd onderdeel van de opdracht.

Opdrachtgevers

Marjan heeft onder meer projecten uitgevoerd bij NWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek) in Den Haag, Motiv ICT Security in IJsselstein, RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) in Bilthoven en Royal HaskoningDHV in Amersfoort.