Marjan Schaapman Communicatie

Ruim 25 jaar ervaring

in veranderings- en verbetertrajecten in het bedrijfsleven en bij de overheid

Ik heb een breed scala aan rollen vervuld in vele projecten, zoals gedelegeerd opdrachtgever, product owner, projectleider, adviseur en coach, procesbegeleider, functioneel beheerder en (eind)redacteur.

Hierdoor ben ik in staat om vanuit verschillend perspectief naar een vraagstuk te kijken.

 • strategie-, plan- en beleidsontwikkeling;
 • managementcommunicatie | interne communicatie | online communicatie | verandercommunicatie;
 • (her)inrichting van de communicatiediscipline en van de weborganisatie;
 • implementatie van nieuwe, of optimalisatie van bestaande werkwijzen en procedures;
 • kennismanagement: het stimuleren en faciliteren van kennisdeling | bewaking en optimalisatie van (de effectiviteit van) middelen;
 • identiteits-, stakeholder- en tevredenheidsonderzoek;
 • haalbaarheidsstudies;
 • ontwikkeling en implementatie van off- en online communicatiemiddelen (websites, intranet, social media) en bedrijfsinformatiesystemen - incl. stakeholder- en behoefteonderzoek, conceptontwikkeling, vormgeving, Europese aanbesteding, training en instructie, aansturing projectteams, adviseurs, redacties, in- en externe onwerpbureaus en leveranciers;
 • redactie en eindredactie van on- en offline communicatiemiddelen incl. social media;
 • ontwikkeling en implementatie van huisstijlen (w.o. de rijkshuisstijl);
 • awarenesscreatie m.b.t. informatiebeveiliging en privacybescherming, risicobeheersing en kwaliteitsmanagement;
 • optimalisatie kwaliteitsmanagement (zowel het km-systeem als het expliciet maken van bedrijfsprocessen t.b.v. ISO 9001, ISO 27001 en ISO 20000);
 • de implementatie van informatieclassificatie;
 • de opzet van een functiehuis incl. verantwoordelijkhedenmatrix.

Adviseren, rapporteren en presenteren op bestuurlijk niveau (opdrachtgever, stuurgroep, management), het dragen van verantwoordelijkheid voor budget en planning en het uitvoeren en analyseren van een evaluatie was vrijwel altijd onderdeel van de opdracht.

Al ruim 25 jaar adviseer en ondersteun ik grote en middelgrote bedrijven, overheden en non-profit instellingen bij communicatie- en organisatievraagstukken. Met als doel de effectiviteit van de mensen in een organisatie - en daarmee hun werkplezier - te vergroten.

opdrachtgevers

Ik heb onder meer projecten uitgevoerd bij de overheid:

 • NWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek) in Den Haag
 • RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) in Bilthoven

het bedrijfsleven:

en ben al vele jaren actief voor non-profit organisaties:

opleiding

2017      Faciliteren van Dialogen (Erik Reijnders)
2017      Professionele Intervisiebegeleiding (Erik Reijnders)
2016      Mastercourse Communicatie Scrum (Scrum Company)
2013      Online Communicatie & Social Media (EOS Communicatie)
2012      Facebook Marketing (Peter Minkjan – Likenomics)
2012      Social media (Samuel Driessen – Entopic)
2004      Prince 2 Foundation (ISES International)
1998      NIMA-PR(A), Hogeschool Utrecht

talenkennis

mondeling en schriftelijk vaardig in Nederlands (moedertaal) en Engels