Marjan Schaapman Communicatie

Wie is Marjan?

resultaat- en oplossingsgericht, analytisch en creatief, gestructureerd en flexibel - that's me!

vrouw | geboren in 1966 | opgegroeid in Amersfoort en Lagos (Nigeria) | woont in Leusden | getrouwd, twee prachtkinderen

open | opgewekt | energiek | nieuwsgiering | optimistisch | ruimdenkend | bevlogen | realistisch | maatschappelijk betrokken

hardlopen, skiën en schaatsen | lezen, tekenen, schilderen en fotograferen | Nieuwsuur, Planet Earth en Engelse crimi’s | reizen | guilty pleasure: schoenen…

Marjan:

 • creëert verbinding, brengt wensen en belangen samen en zorgt ervoor dat stakeholders elkaar vinden en delen een geheel gaan vormen...
 • motiveert en enthousiasmeert...
 • vindt het belangrijk dat kennis en expertise wordt benut en dat mensen elkaar begrijpen en versterken...
 • onderzoekt, analyseert, scheidt hoofd- en bijzaken, brengt structuur, inzicht en overzicht - hoe complex het speelveld ook is...
 • is oplossings- en resultaatgericht en geeft een helder advies...
 • maakt duidelijke (proces)afspraken...
 • blijft pragmatisch...
 • is besluitvaardig en heeft overtuigingskracht...
 • heeft een ‘vlotte pen’ en kan een complexe boodschap op een toegankelijke manier verwoorden…
 • werkt gestructureerd maar is wel flexibel...
 • gaat graag een uitdagende opdracht aan waarbij zij zich niet van de wijs laat brengen door weerstand!

“Het is voor mij belangrijk om niet alleen te nemen, maar de maatschappij ook iets terug te geven. Dat doe ik door sinds 2012 mijn expertise als communicatiespecialist in te zetten voor de Van Doorn Stichting. Sinds 1 juli 2017 ben ik tevens bestuurslid (secretaris).
Het doel van deze kleine vrijwilligersorganisatie is om de zelfredzaamheid van kwetsbare en/of kansarme jongeren van 15 tot 25 jaar in ontwikkelingslanden te verbeteren door het toegankelijk maken van onderwijs. Daarmee vergroten we de kans op een toekomst zonder armoede.”

Kijk voor meer informatie op www.vandoornstichting.nl