Marjan Schaapman Communicatie

Niemand is ooit arm geworden door te geven

~ Anne Frank
Maatschappelijk verantwoord ondernemen
een balans tussen people, planet en profit

Ruim 25 jaar ervaring heeft een schat aan kennis en ervaring opgeleverd. Die wil ik graag inzetten ten behoeve van een duurzame, prettige, veilige en gezonde samenleving. Niet alleen op een commerciële manier; ik wil ook iets 'teruggeven'. Daarom besteed ik mijn tijd en energie niet alleen aan betaalde opdrachten; ik stel mijn expertise voor een deel ook belangeloos beschikbaar. Daarbij streef ik ernaar organisaties of initiatieven te ondersteunen die echt impact hebben en een wezenlijke, duidelijk bijdrage levereren aan een betere samenleving en het welzijn van onze mooie planeet.

Sinds 1 januari ben ik lid van Happy Planet Professionals, een beweging van maatschappelijk bewuste zelfstandige professionals. Wij willen onze positieve impact op de maatschappij maximaliseren en onze negatieve impact minimaliseren. Hierbij richten wij ons op integriteit en transparantie, mensen- en dierenwelzijn en klimaat, natuur en milieu.

Redactie van het Leusdens Sport- en Beweegakkoord (in het verlengde van het Nationaal Sportakkoord) in opdracht van twee sportformateurs. In de periode december 2019 - april 2020 is een tweetal interactieve informatiebijeenkomsten een breed scala aan ideeën en wensen van lokale sport- en beweegaanbieders, scholen, zorg- en welzijnsinstellingen en de gemeente verzameld.

Deze input heb ik samengebracht, gestructureerd, geconcretiseerd en in toegankelijke ‘publiekstaal’ verwoord tot een akkoord met gezamenlijke ambities en speerpunten en een krachtige kernboodschap.

Hoe verleid je ‘het publiek’ tot een donatie aan jouw kleine, maar effectieve vrijwilligersorganisatie? Door je toegevoegde waarde zichtbaar te maken! Het doel van de Van Doorn Stichting is om de zelfredzaamheid van kwetsbare, kansarme jongeren in Afrika en Azië te verbeteren door het toegankelijk maken van beroepsonderwijs en daarmee de kans op een toekomst zonder armoede te vergroten.

Van 2012 t/m 2019 heb ik de alle externe communicatie en fondsenwerving voor deze kleine vrijwilligersorganisatie verzorgd. Eind 2019 heb ik de website van de stichting geheel vernieuwd (WordPress).

MHC Leusden is de gezelligste hockeyclub van Leusden en omstreken! En tevens de vereniging waar mijn kinderen al sinds hun jongste jeugd met veel plezier hockeyen. Voor een vereniging zijn vrijwilligers onontbeerlijk. Ik draag al vele jaren met veel plezier mijn steentje bij. Jarenlang als teammanager en lijncoördinator, sinds oktober 2017 door ondersteuning van de in- en externe communicatie t.b.v. ledenwerving, ledenbehoud en het enthousiasmeren en binden van vrijwilligers.

Dit omvat het signaleren van trends en ontwikkelingen, de opzet van een communicatiestrategie, de formulering van kernwaarden, missie en kernboodschap, de uitwerking van creatieve formats voor diverse campagnes, de ontwikkeling en het contentbeheer van een website en het beheer van social media, alsmede het op een toegankelijke manier verwoorden van (ver)nieuw(d) beleid.