Marjan Schaapman Communicatie

Niemand is ooit arm geworden door te geven

~ Anne Frank
Een balans tussen people, planet en profit

Ruim 25 jaar ervaring heeft een schat aan kennis en ervaring opgeleverd. Die wil ik graag inzetten ten behoeve van een duurzame, prettige, veilige en gezonde samenleving. Niet alleen op een commerciële manier; ik wil ook iets 'teruggeven'.

Daarom besteed ik mijn tijd en energie niet alleen aan betaalde opdrachten; ik stel mijn expertise voor een deel ook belangeloos beschikbaar. Daarbij streef ik ernaar organisaties of initiatieven te ondersteunen die echt impact hebben en een wezenlijke, duidelijk bijdrage levereren aan een betere samenleving en het welzijn van onze mooie planeet.

Sinds 1 januari 2020 ben ik lid van Happy Planet Professionals, een beweging van maatschappelijk bewuste zelfstandige professionals. Wij willen onze positieve impact op de maatschappij maximaliseren en onze negatieve impact minimaliseren. Hierbij richten wij ons op integriteit en transparantie, mensen- en dierenwelzijn en klimaat, natuur en milieu.

Sinds mei 2020 ben ik voorzitter van de HPP-werkgroep Communicatie en heb ik voor HPP een communicatiestrategie uitgewerkt. Kern daarvan is de eigen leden in te zetten als 'ambassadeurs' voor HPP en ZP'ers te inspireren tot duurzaam ondernemen. De werkgroepleden adviseren het bestuur bij de in- en externe communicatie en verlenen praktische ondersteuning aan bestuur en overige werkgroepen.

In mei 2020 werd het Leusdens Sport- en Beweegakkoord door ruim lokale 40 partners ondertekend. In juli 2020 werd het Platform Sport & Bewegen opgericht, waar ik sindsdien voorzitter van ben. Het motto van het akkoord is 'Leusden blijvend in beweging'.

Het Platform is verantwoordelijk voor de realisatie van het akkoord en de besteding van het beschikbare budget. Het Platform heeft als belangrijke taak om alle partijen die kunnen bijdragen aan het in beweging brengen en houden van alle Leusdenaren met elkaar te verbinden en te enthousiasmeren om hiervoor initiatieven te ontplooien. Dat gebeurt in nauwe samenwerking met de Makelaar Sport & Bewegen van de gemeente Leusden.

MHC Leusden is de gezelligste hockeyclub van Leusden en omstreken en tevens de vereniging waar mijn kinderen al sinds hun jongste jeugd met veel plezier hockeyen. Voor een vereniging zijn vrijwilligers onontbeerlijk.

Ik heb vele jaren met veel plezier mijn steentje bijgedragen. Jarenlang als teammanager en lijncoördinator, van juni 2018 t/m juni 2020 als secretaris en van oktober 2017 t/m oktober 2020 als communicatiespecialist. Vanuit die rol heb ik bestuur en vrijwilligers geadviseerd en ondersteund bij de in- en externe communicatie van de vereniging, onder meer met de opzet en uitvoeringvan een communicatiestrategie, gericht op ledenwerving, ledenbehoud en het enthousiasmeren en binden van vrijwilligers.

Hoe verleid je ‘het publiek’ tot een donatie aan jouw kleine, maar effectieve vrijwilligersorganisatie? Door je toegevoegde waarde zichtbaar te maken! Het doel van de Van Doorn Stichting is om de zelfredzaamheid van kwetsbare, kansarme jongeren in Afrika en Azië te verbeteren door het toegankelijk maken van beroepsonderwijs en daarmee de kans op een toekomst zonder armoede te vergroten. Ofwel, om een 'learning opportunity for everybody' te creëeren.

Van 2012 t/m 2019 heb ik de alle externe communicatie en fondsenwerving voor deze kleine vrijwilligersorganisatie verzorgd en van 2017 t/m 2019 was ik secretaris in het bestuur van de stichting.