Marjan Schaapman Communicatie

samen werken & samenwerken

Mjin aanpak? Pragmatisch en flexibel!

Alleen samen komen we tot het beste resultaat. U en uw medewerkers beschikken over de meeste inhoudelijke kennis van en ervaring met uw producten, diensten en stakeholders. Die vullen we aan met mijn analytisch, vormend en oplossend vermogen, objectieve blik en ervaring met het creeëren van verbinding. Deze krachtenbundeling zorgt ervoor dat we met elkaar optimaal resultaat kunnen bereiken.

Ik creëer samenwerkingsverbanden waarin we luisteren en gebruik maken van inspirerende wervormen en van off- en online media en middelen.

Mijn werkwijze is pragmatisch en flexibel. Ik werk niet met een vastomlijnde theoretische aanpak. Ik maak gebruik van diverse methodieken, modellen en werkvormen of een combinatie daarvan, afhankelijk van het specifieke verandervraagstuk. Samen kiezen we een aanpak, rekening houdend met de complexiteit, cultuur, structuur van uw organisati, betrokken professionals en de eventuele zorgen en onderbuikgevoelens bij uw stakeholders.

strategisch communicatie frame

Het strategisch communicatie frame van prof.dr. Betteke van Ruler is een methode waar ik graag gebruik van maak. Het frame bestaat uit 8 bouwstenen die samen de hoofdlijnen vormen van een communicatiestrategie. In relatief weinig tijd kom je to-the-point; van visie tot aanpak. Het dwingt je onderzoek te doen (interne en externe situatie), richting te kiezen (ambitie), scherpe keuzes te maken (voor wie doen we dit?) en voorkomt het denken vanuit middelen (“ik wil een video”).

Het frame laat bovendien ruimte tot continue bijsturen en schakelen en is een handig middel om keuzes aan te toetsen. Met de strategie op 1 A4'tje kunnen we snel aan de slag en gaandeweg het proces blijven bijstellen en (door)ontwikkelen.

scrum of Prince2?

Regisseur, coördinator, projectleider of scrum master; de exacte invulling van de rol van de projectleider is afhankelijk van de gekozen methode. Is dat een flexibele agile/scrum-aanpak of liever het meer traditionele Prince2? Wat mij betreft is de beste methode de methode die het beste past bij uw organisatie en waar de teamleden zich het prettigs bij voelen. Want één ding is zeker: projectsucces is uiteindelijk vooral afhankelijk van de mensen die het moeten doen!

inspirerende, interactieve bijeenkomsten en intervisie

Met een goed begeleide werkvorm wordt een groepsdiscussie een dialoog en een gezamenlijk onderzoek waarin deelnemers elkaars ideeën aanscherpen. Een effectieve en inspirerende manier om een gemeenschappelijke visie te creëren. Het doel: samen het (gezamenlijk) handelen richting geven door de kennis, gedachten en ervaringen van de individuele deelnemers bij elkaar te brengen!

Als facilitator ontwerp, organiseer en begeleid ik inspirerende dialogen en intervisie.

Lees meer >> Verschillende meningen en inzichten samenbrengen tot een betekenisvol geheel

 

missie Marjan Schaapman Communicatie