Marjan Schaapman Communicatie

ontwerp en begeleiding van dialogen en intervisie

Geen aannames, je verplaatsen in de ander, het eigen oordeel uitstellen, zélf denken en oprechte nieuwsgierigheid naar de opvatting van de ander. Dialoog is onderzoek! Of je (on)gelijk hebt of het met elkaar (on)eens bent doet er niet toe.
radicale dialoog - aan het eind was iedereen genuanceerd
Verschillende meningen en inzichten samenbrengen tot een betekenisvol geheel

Een groepsbijeenkomst leiden kan lastig zijn. Je wilt dat iedereen voldoende aan bod komt, zijn of haar standpunt kan inbrengen, zich betrokken voelt en met een positief gevoel naar huis gaat. Je wilt dat de bijeenkomst resultaat oplevert en dat de deelnemers zich daarin herkennen. Maar het gevaar van chaos, meningsverschillen en verhitte discussies ligt op de loer. Sommige mensen zeggen niet wat ze werkelijk denken en dominante deelnemers kunnen de boventoon voeren.

Met een goed begeleide werkvorm wordt een groepsdiscussie een dialoog en een gezamenlijk onderzoek waarin deelnemers elkaars ideeën aanscherpen. Een effectieve en inspirerende manier om een gemeenschappelijke visie te creëren.

Als facilitator ontwerp, organiseer en begeleid ik inspirerende, interactieve bijeenkomsten, waarbij ik gebruik maak van 1 of meer werkvormen.

Intervisie:
wat is er mooier dan leren van elkaar?

Mensen - of het nu gaat om medewerkers, leidinggevenden of adviseurs - hebben behoefte om samen met collega's van gedachten te wisselen over vragen uit hun werkpraktijk. Intervisie is een werkvorm waarbij dergelijke werkvragen op een methodische en gestructureerde manier in kleine groepen worden besproken. Deelnemers leren elkaar te consulteren over eigen werkvragen en deze op een niet oordelende manier te behandelen. Er wordt niet alleen naar de inhoudelijke vraagstelling gekeken maar ook naar de relatie tussen de vraag en de inbrenger als persoon. Intervisie is niet alleen gericht op het vinden van oplossingen, maar vooral op het onderzoeken van achtergronden en oorzaken.

Bij intervisie laat iemand die een probleem of vraag heeft zich door collega's adviseren. Die collega's kunnen tegelijkertijd hun adviesvaardigheden ontwikkelen door samen het vraagstuk van de inbrenger te bespreken. Hierdoor verbeteren zij hun adviesvaardigheden en kunnen meer gedeelde opvattingen ontstaan over het handelen in bepaalde situaties.

Intervisie is best spannend, maar wordt uiteindelijk eigenlijk altijd als 'een cadeautje' ervaren; het probleem van de inbrenger staat even helemaal centraal en na de intervisie kan hij/zij direct aan de slag met de uitkomsten! Kortom, een relatief kleine inspanning met waardevol resultaat!

Als intervisiebegeleider ontwerp, organiseer en begeleid ik deze bijeenkomsten van ca. 1 uur met 5-8 deelnemers per keer.

Gaan we aan de slag?

Na onze kennismaking maak ik voor u een offerte op basis van uur x tarief. Indien van toepassing neem ik daarin ook alvast een inschatting van de kosten van derden in op, zoals bijv. voor de huur van een locatie. Op basis van de ondertekende offerte ga ik aan de slag!

Maar laten we eerst kennismaken!

Ik nodig u van harte uit contact op te nemen!