Marjan Schaapman Communicatie

Ontwerp en begeleiding van dialogen

en intervisiebegeleiding

Het formuleren van een gezamelijke ambitie, het verkrijgen van inzicht en begrip in elkaar of in processen, het structureren van ideeën  en gedachten en het creëren van bewustwording; het is maar een greep uit de resulaten die behaald kunnen worden met inspirerende, interactieve bijeenkomsten. Het doel van dergelijke bijeenkomsten is om samen het handelen (of het gezamenlijk handelen) richting te geven door de kennis, gedachten en ervaringen van de individuele deelnemers bij elkaar te brengen.

Als facilitator ontwerpt, organiseert en begeleidt Marjan deze bijeenkomsten, waarbij gebruik gemaakt wordt van 1 of meer werkvormen.

Intervisiebegeleiding

Wat is er mooier dan leren van elkaar? Leren van collega's die in hun dagelijks werk tegen dezelfde vragen aanlopen als jij.

Mensen - of het nu gaat om medewerkers, leidinggevenden of adviseurs - hebben behoefte om samen met collega's van gedachten te wisselen over vragen uit hun werkpraktijk. Intervisie is een werkvorm waarbij dergelijke werkvragen op een methodische en gestructureerde manier in kleine groepen worden besproken. Daarbij wordt niet alleen naar de inhoudelijke vraagstelling gekeken maar ook naar de relatie tussen de vraag en de inbrenger als persoon. Bij intervisie richten de deelnemers zich niet alleen op het vinden van oplossingen voor de ingebrachte vraag, maar vooral op het onderzoeken van achtergronden en oorzaken.

De kenmerken van intervisie zijn:

  • Kennis en ervaring delen van en met collega's in een sfeer van veiligheid en vertrouwen.
  • Behandeling van werkvragen in vorm van persoonlijke casus die concreet, lastig en actueel is en de inbrenger betreft.
  • Achterhalen van 'de vraag achter de vraag' d.m.v. open vragen; zonder oordeel èn omdat die stimuleren tot nadenken en reflectie.
  • Het resultaat: inzichten en adviezen voor de inbrenger, gedeelde opvattingen over werkvragen en verbeterde adviesvaardigheden voor de deelnemers.

Als intervisiebegeleider ontwerpt, organiseert en begeleidt Marjan deze bijeenkomsten van ca. 1 uur met 5-8 deelnemers. Daarbij wordt gebruik gemaakt van verschillende vormen van intervisie.

Intervisie is best spannend, maar wordt uiteindelijk eigenlijk altijd als 'een cadeautje' ervaren; het probleem van de inbrenger staat even helemaal centraal en na de intervisie kan hij/zij direct aan de slag met de uitkomsten! Kortom, een relatief kleine inspanning met waardevol resultaat!