Marjan Schaapman Communicatie

redactie

Lezen en schrijven - ik heb het allebei altijd heerlijk gevonden vonden om te doen. Ooit betekende dat: elke week naar de bieb en lange brieven met kleurige verhalen schrijven naar vrienden en vriendinnen. Nu betekent dat een volle boekenkast in de kamer (heerlijk!), een meter boeken die nog gelezen moet worden ernaast en.... schrijven in opdracht!
Schrijven is zeg maar echt mijn ding!

Geschreven tekst is en blijft een belangrijk communicatiemiddel. Maar niet iedereen is een begenadigd schrijver. Het duidelijk overbrengen van een boodschap kan een hele klus zijn. Wat is de juiste toonzetting? Hoe houd je de aandacht vast? Hoe zorg je dat beleid ook echt begrepen wordt? En hoe vertaal je een 'fruitmand aan ideeën' naar beleid en juridische taal naar begrijpelijke taal?

Ik help u uw boodschap, ideeën of beleid te verwoorden en te verbeteren door er structuur in aan te brengen. Ik verzorg de redactie van informatieve, inspirerende of instruerende teksten, berichten en artikelen en kan fungeren als ghost writer. Ik schrijf zowel voor online als offline toepassing, van content voor websites, intranet en social media, artikelen voor nieuwsbrieven, personeelsbladen en relatiemagazines tot beleids- en processtukken, procedures, instructies, rapportages, etc. Ik heb ruime ervaring met het schrijven in of omzetten van tekst naar taalniveau B1.

Ik schrijf begrijpelijk en toegankelijk; de lezer staat voorop!

Hoe ik dat aanpak? Samen met u!

Voor een artikel houd ik een interview. Voor een ander soort tekst begin ik met een inventarisatie. Samen bepalen we het doel van het stuk (Wat wilt u bereiken?), de kernboodschap (Wat wilt u precies vertellen, wat is de essentie van uw betoog?) en de doelgroep (Tot wie richt u zich precies?). We inventariseren wat er al is; wellicht hebben bijv. werkgroepen of medewerkers al input geschreven? En we brengen de kenmerken van uw doelgroep in kaart; wat is de gebruikelijke tone of voice, hoe wil iemand aangesproken worden. Wat is voor de lezer belangrijk en over welke achtergrondkennis beschikt hij of zij?

Nadat ik alle benodigde informatie heb verzameld schrijf ik een eerste versie van de tekst. Ik breng structuur aan en stel kritische vragen. Zo scherpen we de tekst samen in een paar stappen aan tot een goed en helder resultaat.

Vormgeving is daarbij minstens zo belangrijk! Want de opmaak van het document en foto’s, video's of infographics kunnen de toegankelijkheid en kracht van de boodschap enorm versterken. Soms verzorg ik die vormgeving zelf (bijv. bij een presentatie) en soms halen we daar een specialist bij.

Gaan we aan de slag?

Na onze kennismaking maak ik voor u een offerte op basis van uur x tarief. Indien van toepassing neem ik daarin ook alvast een inschatting van de kosten van derden in op, zoals bijv. een vormgever, fotograaf of drukkerij. Op basis van de ondertekende offerte ga ik aan de slag!

Maar laten we eerst kennismaken!

Ik nodig u van harte uit contact op te nemen!

Momenteel schrijf ik verhalen voor Het Waterschapshuis.

In 2022-2021 zette ik voor het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard tientallen juridische teksten m.b.t. vergunningverlening en handhaving om in begrijpelijke taal (B1) en schreef ik het Leusdens Sport- en Beweegakkoord en artikelen voor het vakblad FysioPraxis van KNGF. Daarvoor schreef ik de tekst voor diverse websites, zoals die van de Van Doorn Stichting (drietalig), MCH Leusden, Life Coach Martha Wieling en SportXperience Leusden.