Marjan Schaapman Communicatie

regie en projectleiding

Een project voer je niet in je eentje uit; je hebt elkaar nodig. Elk teamlid brengt zijn of haar specifieke kennis en expertise in. Soms zijn dat ook externe partijen. Een project wordt complexer naarmate meer partijen betrokken zijn. Dan is het goed als iemand het overzicht houdt; een spin in het web dat ‘project’ heet en bij wie alle lijntjes samenkomen.
We gaan op reis!

Een project is als een reis, met een start en een eindpunt en avonturen onderweg! Als 'reisleider' van uw veranderproject voel ik mij in mijn element; ik zie die stip op de horizon en zorg dat we daar samen komen. Ik beleef plezier aan de route ernaartoe; wat gaan we tegenkomen, wie doet er mee, welke omwegen moeten we nemen? Blik op de toekomst – dáár gaan we heen! Zo zit ik in elkaar; nieuwsgierig en resultaatgericht, ik hou van verandering en beweging.

Ik heb ruim 25 jaar ervaring opgebouwd in die rol van regisseur of projectleider bij de opzet van nieuwe websites en intranetten, de implementatie van applicaties, huisstijlen (w.o. de Rijkshuisstijl), nieuwe systemen, werkwijzen en organisatiestructuren, de organisatie van evenementen en bij gedragsveranderingen. In die rol voel ik me overigens – meer nog dan spin – als een vis in het water!

Hoe ik dat aanpak? Samen met u!

Als regisseur of projectleider vorm ik de verbindende schakel tussen betrokken stakeholders en professionals, in- en extern. De aanpak bepalen we samen en de teamleden pakken ieder hun eigen rol. Ik creëer samenwerkingsverbanden waarin we luisteren en gebruik maken van inspirerende wervormen en van off- en online media en middelen. Daarbij zorgen wwe dat we de diverse belangen, zowel intern als extern, goed in het vizier krijgen en houden.

Ik start processen op en mobiliseer de mensen die het project nodig heeft, blijf de ontwikkelingen overzien en houdt een vinger aan de pols: zijn we nog op de goede weg en wat zijn de risico’s en consequenties van de keuzes die we maken? Ik bewaak de voortgang en het budget, manage de verwachtingen, signaleer knelpunten, stel verbeteringen voor en zorg voor een heldere managementrapportage.

Ik vind het belangrijk om rust en vertrouwen te creëren voor mijn opdrachtgever en de teamleden; vertrouwen dat het goed komt en dat het project bij mij in goede handen is.

Lees meer >> werkwijze

Gaan we aan de slag?

Na onze kennismaking maak ik voor u een offerte op basis van uur x tarief. Indien van toepassing neem ik daarin ook alvast een inschatting van de kosten van derden in op, zoals bijv. een vormgever, webbouwer of programmeur. Op basis van de ondertekende offerte ga ik aan de slag!

Faseren

Sommige trajecten worden gefaseerd uitgevoerd. Bijvoorbeeld omdat u mij eerst een haalbaarheidsonderzoek uit wilt laten voeren of een plan of risicoanalyse wilt laten uitwerken voordat u een besluit neemt over de realisatie van een project. In die gevallen kunnen wij al aan de start afspraken maken over het totale traject volgens het principe: 'als.... dan....'.

Maar laten we eerst kennismaken!

Ik nodig u van harte uit contact op te nemen!