Marjan Schaapman Communicatie

communicatie- en organisatieadvies

“De moderne communicatieprofessional luistert systematisch, vraagt zich altijd af of de organisatie daar iets mee moet en en zo ja, wat en hoe” zegt prof. dr. Betteke van Ruler. De moderne communicatieprofessional is een sensemaker en dat is de rol waarin ik mij thuis voel.
Luisteren en er chocola van maken

Hoe kom ik erachter wat mijn doelgroep belangrijk vindt? Hoe kan ik dit bericht het beste overbrengen aan mijn stakeholders? Hoe verbeter ik de afstemming en samenwerking in mijn organisatie? Hoe creëer ik begrip, draagvlak en betrokkenheid? Hoe voer ik een verandering door? Wat is er aan de hand, is het relevant en moeten wij er iets mee? Welke communicatiemiddelen moet ik inzetten?

Bij communicatie gaat het om begrijpen en verbinden. Voor effectieve communicatie is luisteren, onderzoeken en denken vanuit de ander essentieel. De ontvanger bepaalt wat de kern en de vorm van de boodschap moet zijn en hoe en met welk medium de zender hem het beste kan bereiken. Sensemaking is nodig: weten wat er leeft en betekenis geven aan wat er speelt.

Als ‘sensemaker’ luister, onderzoek en analyseer ik voor u de issues die spelen, geef ik duiding en betekenis aan signalen en gebeurtenissen, breng ik ontwikkelingen en trends in kaart en adviseer ik op basis daarvan - op strategisch, tactisch en operationeel niveau - hoe verbinding tussen stakeholders tot stand gebracht of verbeterd kan worden.
Daarbij beperk ik mij niet tot alleen de communicatieaanpak, dat kan ook een advies zijn over aanpassing van beleid, organisatiestructuur, bedrijfsprocessen of werkwijze.

Hoe ik dat aanpak? Samen met u!

Luisteren en onderzoeken kan op allerlei manieren; door middel van enquêtes en interviews, met gesprekken bij het koffie-apparaat, maar ook met interactieve bijeenkomsten met betrokken stakeholders! Samen halen we de onderste steen boven!

Ook de opzet en uitwerking van een advies en de uitvoering van een strategie of plan verzorg ik voor u in nauwe samenwerking met professionals en stakeholders. Want ook voor het structureren van ideeën en gedachten, het uitwerken van een aanpak, het in kaart brengen van risico’s en kansen geldt: samen weten we meer en versterken we elkaar. Hierbij maak ik dan ook graag gebruik van inspirerende, interactieve bijeenkomsten. Samen het (gezamenlijk) handelen richting geven door de kennis, gedachten en ervaringen van de individuele deelnemers bij elkaar te brengen.

Lees meer >> werkwijze

Gaan we aan de slag?

Na onze kennismaking maak ik voor u een offerte op basis van uur x tarief. Indien van toepassing neem ik daarin ook alvast een inschatting van de kosten van derden in op, zoals bijv. een marktonderzoeksbureau. Op basis van de ondertekende offerte ga ik aan de slag!

Maar laten we eerst kennismaken!

Ik nodig u van harte uit contact op te nemen!