Marjan Schaapman Communicatie

Advies en ondersteuning

"De hele kunst van het spreken is: begrepen te worden" *Confucius

Wat een prachtige quote van Confucius: "De kunst van het spreken is: begrepen worden". Het klinkt zo logisch en eenvoudig, maar de praktijk wijst uit dat het dat niet is. Hoe vaak wordt een boodschap niet anders opgepakt dan die bedoeld is? Om dat te voorkomen is interactie nodig: informatie uitwisselen en daar samen betekenis aan geven.

Een goed advies voor een oplossingsrichting of aanpak bedenk je daarom niet in je eentje. Marjan brengt weliswaar ruim 25 jaar werkervaring mee, maar gelooft ook dat de beste ideeën ontstaan als de mensen in de organisatie relevante, inhoudelijke kennis en ervaring inbrengen en uitwisselen. Dus of het nu gaat om het formuleren van een visie, het ontwikkelen van een strategie, de opzet van een plan of het vormgeven van een veranderingsproces, in Marjan's aanpak staat altijd een vijftal vragen centraal en die worden samen met de betrokken mensen in uw organisatie beantwoord:

  1. Wat is er aan de hand? Eerst goed luisteren naar wat er speelt! Ofwel, het in kaart brengen van de bestaande situatie - het vertrekpunt - met behulp van onderzoek. Dat onderzoek kan op allerlei manieren plaatsvinden, bijv. d.m.v. desk research, interviews, enquêtes of observaties.
  2. Wat is het doel? Waarom is de verandering nodig? Wat willen we bereiken? Wanneer zijn de stakeholders tevreden?
  3. Waar moeten we rekening mee houden? Het benoemen van randvoorwaarden, consequenties en risico's.
  4. Zijn we op de goede weg? Terwijl een oplossingsrichting wordt uitgewerkt (in de vorm van een advies óf door bijv. gelijk aan de slag te gaan - zie: scrum) controleren en toetsen we voortdurend bij de stakeholders of we op de goede weg zijn.
  5. Hebben we ons doel bereikt? De afsluitende vraag van een verbetertraject. Daarbij kijken we ook naar hoe de verbetering blijvend bewaakt en gemeten gaat worden.

Marjan maakt gebruik van verschillende methodieken. Wélke aanpak en methodiek gekozen wordt is afhankelijk van de aard van de opdracht, van wat de mensen in uw organisatie het prettigst vinden en van wat het beste bij uw organisatie past. Een aanpak of methode is tenslotte nooit een doel op zich maar een manier om zo snel mogelijk tot tevredenstellend resultaat te komen!